Ελληνική Κοινότητα Braunschweig
Hamburger Str. 267
38114 Braunschweig

Email: info@griechische-gemeinde-bs.de